VAJOCO project

Het VAJOCO project is het grootste project van de stichting. Het is nog niet uitgevoerd. Er moeten eerst voldoende financiele middelen zijn.

Het VAJOCO project kent twee belangrijke doelstellingen:
1. het bij elkaar brengen van groepen jongeren die in een conflictsituatie leven
2. zoveel mogelijk mensen aan dit project laten werken; immers een ieder kan een bijdrage aan de vrede leveren

Het VAJOCO (VAkantiekampen JOngeren COnflictgebieden) project is het grootste project van de Stichting Peace Is The Way. Jongeren uit conflictgebieden zullen na een selectieproces worden uitgenodigd om een vakantiekamp in Nederland te bezoeken. De bedoeling van dit kamp is om begrip en vriendschap te kweken tussen jongeren die elkaar nu nog haten. Zij zullen door professionele krachten worden begeleid in dialoogsessies. Daarnaast zullen er sport-, spel- en andere creatieve sessies zijn die moeten bijdragen tot groepsvorming en het elkaar leren te vertrouwen. Na het vakantiekamp zal er een nazorgprogramma zijn voor de jongeren als ze terug zijn in het conflictgebied en ze als vredewerkers hun werk kunnen doen.

Vaardigheden

Gepubliceerd op

december 27, 2017