1000 Voices Dream

In deze tijd is het helaas zo dat gevoelens van angst en polarisatie toenemen. Dit gebeurt door zowel ontwikkelingen in Nederland als daarbuiten. Nederland lijkt en is wellicht intoleranter geworden.

Het is nodig om een duidelijk signaal te geven vóór meer compassie en vrede en tégen angst en polarisatie. Het kan toch niet zo zijn dat iemand vanwege zijn/haar religie of culturele achtergrond zich bedreigd en beledigd voelt?

Laten we zien dat we bij elkaar horen en elkaar respecteren en waarderen!

Laten we samen gaan zingen met meer dan 1000 mensen!

Mensen van verschillende culturele en religieuze achtergrond!

In Apeldoorn op een nader vast te stellen datum!

Bij deze een oproep aan alle koren en solisten die hun stem van vrede willen laten om zich op te geven (graag naam van koor / persoon, en aantal koorleden en contactgegevens)

Samen zingen is inspirerend! Zie dit filmpje!

Vaardigheden

Gepubliceerd op

februari 3, 2018